Site Kullanım Şartları


 

Lütfen www.nilky.co ‘yu (“İnternet Sitesi”) kullanmadan evvel İnternet Sitesi kullanım şartlarını (“Kullanı Şartları”) dikkatlice okuyunuz. Bu İnternet Sitesi’ni kullanan müşterilerimiz (“Kullanıcı”) aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

 

İnternet Sitesi ve ona bağlı tüm sayfalar Acıbadem Mah. Çeçen Sk. Akasya AVM Kent Kule No:114 Kat:23 Üsküdar / İstanbul adresindeki Nilky İçecek ve Gıda San ve Tic. A.Ş.’nin (“Nilky”) malıdır ve onun tarafından işletilir. Kullanıcı İnternet Sitesi’nde sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, İnternet Sitesi’ndeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu İnternet Sitesi ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

       1.     SORUMLULUKLAR

 

             1.1.          Nilky, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

             1.2.          Nilky, Kullanıcı’nın sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

         1.3.             Yargı ve sair yetkili resmi merci kararı, altyapı sorunları ve doğal afetler de dâhil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet servis sağlayıcılardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, İnternet Sitesi’nden kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir, yenileme veya bakım ve destek çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar da dâhil olmak üzere internet servis sağlayıcılardan kaynaklanan hizmet kesintilerinden, altyapı sağlayıcısından ve elektrik kesintilerinden dolayı hizmetin verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan, İnternet Sitesi’nin kullanımında meydana gelebilecek olası kesintiler veya başka bir sebeple üyelerin iletişiminde, hizmetin sağlanmasında oluşabilecek aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalardan Nilky sorumlu değildir. Nilky gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak için ve gerekli gördüğü diğer durumlarda erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

             1.4.          Kullanıcı, İnternet Sitesi’nin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

            1.5.          Kullanıcı, İnternet Sitesi içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Nilky yetkilileri, bu tür kullanımları engelleyebilir, Kullanıcı üye ise hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir ve yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik ve/veya Kullanıcı’nın hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

             1.6.          İnternet Sitesi Kullanıcı’nın birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

 

          2.     FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

           2.1.          İnternet Sitesi’nde yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları İnternet Sitesi işleteni ve/veya Nilky sahibine ve/veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İnternet Sitesi’nin ziyaret edilmesi veya bu İnternet Sitesi’ndeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

 

           2.2.          İnternet Sitesi’nde yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. İnternet Sitesi’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

 

          3.     İNTERNET SİTESİ’NİN KULLANILMASINA İLİŞKİN GARANTİ VE SINIRLI SORUMLULUK YASAL UYARISI

 

Her ne kadar Nilky, İnternet Sitesi’nin düzgün ve güvenli çalışması için basiretli bir tacir gibi her türlü önlemi almasına rağmen;

İnternet Sitesi’nin kullanımından kaynaklanabilecek her türlü risk Kullanıcı’nın sorumluluğu altındadır. Nilky ve/veya ilgili çalışanları, temsilcileri, üçüncü şahıs içerik sağlayıcıları veya lisansörleri; İnternet Sitesi’nin kesintiye uğramayacağı ve/veya hatasız olacağı konusunda garantide bulunmamaktadır. İnternet Sitesi’nin kullanılmasıyla elde edilebilecek olan sonuçlar veya İnternet Sitesi aracılığıyla sağlanan bilgi, hizmet veya ticari ürünün doğruluğu, güvenilirliği veya içeriğine ilişkin herhangi bir garantide bulunmamaktadır. Ayrıca Nilky, İnternet Sitesi aracılığıyla erişilebilir olan bilgilerin doğru, tam veya güncel olduğunu beyan veya garanti etmez; yazım hatalarından sorumlu değildir. Bu yasal yükümlülük uyarısı, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer filler kapsamında, herhangi bir performans arızası, hata, ihmal, kesinti, silinme, kusur, çalışmada veya iletimde gecikme, bilgisayar virüsü, iletişim hattı arızası, hırsızlık veya yok edilme veya izinsiz erişim, kaydın değiştirilmesi veya kullanımı tarafından neden olunan hasarlar veya zararlara uygulanmaktadır. Kullanıcı İnternet Sitesi’nin diğer Kullanıcı’yı ve üçüncü şahısların karalayıcı, hakaret edici veya yasadışı fiillerinden dolayı Nilky’nin sorumlu olmadığını ve bunlara ilişkin zarar riskinin tamamen kendilerine ait olduğunu açık bir şekilde beyan ve kabul eder.

          4.     MÜCBİR SEBEP

Yargı ve sair yetkili resmi merci kararı, altyapı sorunları ve doğal afetler de dâhil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet servis sağlayıcılardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, web sitesinden kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir, yenileme veya bakım ve destek çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar da dâhil olmak üzere internet servis sağlayıcılardan kaynaklanan hizmet kesintilerinden, altyapı sağlayıcısından ve elektrik kesintilerinden dolayı hizmetin verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan, web sitesinin kullanımında meydana gelebilecek olası kesintiler veya başka bir sebeple üyelerin iletişiminde, hizmetin sağlanmasında oluşabilecek aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalardan Nilky sorumlu değildir. Nilky gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak için ve gerekli gördüğü diğer durumlarda erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

         5.     SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

         6.     SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Nilky dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

         7.     TEBLİGAT

Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Nilky’nin bilinen support@nilky.co e-posta adresi ve Kullanıcı’nın belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

         8.     DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

         9.     UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.             

YUKARI

SEPET 0