İptal ve İade Koşulları – Tüketici Hakları

İPTAL VE İADE KOŞULLARI

1.    TARAFLAR

 

1.1             GIDA İŞLETMECİSİ:

Unvanı            : NİLKY IÇECEK VE GIDA SAN VE TİC. A.Ş. (“Nilky”)

Adres              : Acıbadem Mah. Çeçen Sk. Akasya AVM Kent Kule No:114 Kat:23 Üsküdar, İstanbul

Vergi No          : Üsküdar Vergi Dairesi – 6311468486

E-posta            : support@nilky.co

1.2             SATICI/SAĞLAYICI:

Unvanı            : KUMSAATİ TAS. BİL. SİS. SAN. HİZ. LTD. ŞTİ. (“SATICI”)

Adres              : Esentepe Mah. Mithat Ulu Ünlü Sokak No:1C 34394 Şişli / İstanbul

Vergi No          : Zincirlikuyu Vergi Dairesi – 5910118051

E-posta            : Mutlu.Ozturk@elips.com

Telefon            : 0 533 302 30 29 – 0 212 337 02 00

Banka Hesabı  : [.]

Şube Kodu      : [.]

Hesap No        : [.]

IBAN No         : [.]

Ürün İade

Adresi             : Kore Sehitleri Cad. Mithat Ulu Ünlü Sk. No:1C Sisli/Istanbul

1.3             ALICI/TÜKETİCİ

Adı, Soyadı      : [.] (“ALICI”)

Adres              : [.]

E-posta            : [.]

Telefon            : [.]

1.4             İnternet sitesi üzerinden yapılacak tüm alışverişlerde, ücretin tahsil edilmesi, Ürün/Ürünler’in satışı, kargolanması, teslimatı, iadesi vb. tüm operasyonel işlemler SATICI tarafından gerçekleştirilecektir. Nilky kurulan bu Sözleşme kapsamında yalnızca gıda işletmecisi olarak konumlanmaktadır. ALICI, İnternet Sitesi üzerinden alışveriş yaptığı takdirde yalnızca SATICI ile bir hukuki ilişki içerisine girdiğini, Ürün/Ürünler’in SATICI tarafından teslim edileceğini, söz konusu alışverişe yönelik olarak SATICI tarafından fatura kesileceğini ve olası bir ürün iadesi durumunda muhatabının yalnızca SATICI olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

2.    KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER

Sözleşme konusu ürünlerin (“Ürün/Ürünler”) teslim edildikten sonra, ALICI’nın ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmez ise, ALICI, sözleşme konusu Ürün/Ürünler’i 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

3.    MÜCBİR SEBEP GEREKÇESİYLE ÜRÜN/ÜRÜNLERİN TESLİM EDİLEMEMESİ

 

           3.1.           Ürün/Ürünler’in satılmasının imkânsızlaşması durumunda SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak ALICI’ya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel ALICI’ya iade edilmek zorundadır.

 

        3.2.           SATICI’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşur ve Ürün/Ürünler süresinde teslim edilemez ise / edilemeyeceği anlaşılır ise durum derhal ALICI’ya bildirilir. ALICI, siparişin iptalini, benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. ALICI’nın siparişi iptal ettiği durumda; i) ödeme nakit ile yapılmış ise ücret 14 gün içinde kendisine nakden iade edilir. ii) ödeme kredi kartı ile yapılmış ise ücret 14 gün içinde bankaya iade edilir. Bu durumda ALICI, banka ücret iade sürecinin 2-3 hafta sürebileceğinin bilgisi dâhilinde olduğunu kabul ve beyan eder.

4.    ÜRÜN/ÜRÜNLER’İN TESLİM ANINDA KONTROL EDİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

            4.1.           ALICI, Ürün/Ürünler’i teslim almadan önce muayene etmeyi; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal tespit edilmesi halinde ise Ürün/Ürünler’i kargo şirketinden teslim almayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

            4.2.           Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

 

5.    CAYMA HAKKI

 

          5.1.           ALICI; satın aldığı Ürün/Ürünler’in kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

 

Unvanı            : KUMSAATİ TAS. BİL. SİS. SAN. HİZ. LTD. ŞTİ. (“SATICI”)

Adres              : Esentepe Mah. Mithat Ulu Ünlü Sokak No:1C 34394 Şişli / İstanbul

Vergi No          : Zincirlikuyu Vergi Dairesi – 5910118051

E-posta            : Mutlu.Ozturk@elips.com

Telefon            : 0 533 302 30 29 – 0 212 337 02 00

 

            5.2.   Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Ürün/Ürünler’in kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybedebilir; SATICI tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek ürün bedelinden değişiklik/bozulma kadar indirim yapılır.

          5.3.           Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

            5.4.           Bu iade işleminde Ürün/Ürünler’in kutusu, ambalajı varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

           5.5.           Vergi mevzuatı gereği, ALICI tarafından kanunen İade Faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürün/Ürünler ile birlikte iade edilecek olan fatura ile birlikte Ürün İade Formu da doldurulup imzalanacaktır. Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen sipariş iadeleri, İade Faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir).

            5.6.           ALICI’nın kanunda sıralanan mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır:

 

6.    İADE KOŞULLARI

 

          6.1.           Cayma hakkının süresi içerisinde kullanılması durumunda, Ürün/Ürünler’in azami on (10) gün içerisinde, giderleri SATICI’ya ait olmak üzere, SATICI’nın Madde 5.1’de yer alan iade adresine gönderilmesi zorunludur. Bu durumda SATICI yirmi (20) gün içerisinde Ürün/Ürünler’i iade almakla yükümlüdür. Internet Sitesi’nde ürün iadeleri için anlaşmalı kargo firması ve ücretsiz iade imkânı belirtilmiş ise, ALICI Ürün/Ürünler’i işbu kargo firmasına ait bir şubeden gönderecektir.

           6.2.    ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

            6.3.           Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Nilky tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

 

 

 

7.    TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı ve temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir. Her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

          

YUKARI

SEPET 0