Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.    KONU VE KAPSAM

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), alıcının mobil cihazındaki uygulama ile işlem yaptığı halleri de kapsamak üzere satıcıya ait www.nilky.co internet sitesinde (“İnternet Sitesi”) sipariş vererek satın almak istediği aşağıda belirtilen ürün/hizmetlerin (“Ürün/Ürünler”) satışı-teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Alıcı bu Sözleşme’yi İnternet Sitesi’nde onayladıktan sonra, sipariş verdiği Ürün/Ürünler’in bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil edilir.

 

İşbu Sözleşme, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne (“Yönetmelik”) uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar işbu Sözleşme tahtında Kanun ve Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

2.    TARAFLAR

 

2.1.   GIDA İŞLETMECİSİ:

Unvanı            : NİLKY IÇECEK VE GIDA SAN VE TİC. A.Ş. (“Nilky”)

Adres              : Acıbadem Mah. Çeçen Sk. Akasya AVM Kent Kule No:114 Kat:23 Üsküdar, İstanbul

Vergi No          : Üsküdar Vergi Dairesi – 6311468486

E-posta            : support@nilky.co

2.2.   SATICI/SAĞLAYICI:

Unvanı            : KUMSAATİ TAS. BİL. SİS. SAN. HİZ. LTD. ŞTİ. (“SATICI”)

Adres              : Esentepe Mah. Mithat Ulu Ünlü Sokak No:1C 34394 Şişli / İstanbul

Vergi No          : Zincirlikuyu Vergi Dairesi – 5910118051

E-posta            : Mutlu.Ozturk@elips.com

Telefon            : 0 533 302 30 29 – 0 212 337 02 00

Banka Hesabı  : [.]

Şube Kodu      : [.]

Hesap No        : [.]

IBAN No         : [.]

Ürün İade

Adresi             : Kore Sehitleri Cad. Mithat Ulu Ünlü Sk. No:1C Sisli/Istanbul

2.3.   ALICI/TÜKETİCİ

Adı, Soyadı      : [.] (“ALICI”)

Adres              : [.]

E-posta            : [.]

Telefon            : [.]

 

2.4.   İnternet sitesi üzerinden yapılacak tüm alışverişlerde, ücretin tahsil edilmesi, Ürün/Ürünler’in satışı, kargolanması, teslimatı, iadesi vb. tüm operasyonel işlemler SATICI tarafından gerçekleştirilecektir. Nilky kurulan bu Sözleşme kapsamında yalnızca gıda işletmecisi olarak konumlanmaktadır. ALICI, İnternet Sitesi üzerinden alışveriş yaptığı takdirde yalnızca SATICI ile bir hukuki ilişki içerisine girdiğini, Ürün/Ürünler’in SATICI tarafından teslim edileceğini, söz konusu alışverişe yönelik olarak SATICI tarafından fatura kesileceğini ve olası bir ürün iadesi durumunda muhatabının yalnızca SATICI olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.    ÜRÜN, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT

 

3.1.           Ürün/Ürünler’in cinsi ve türü, markası, adedi, rengi, kodu, satış bedeli ile ödeme bilgileri ve ALICI’nın bildirdiği teslim yeri dâhil teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Teslimatı yapacak kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde ALICI’nın SATICI tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir (Bu hususta ALICI’ya gerekli bilgilendirme, e-posta, SMS veya telefonla yapılacaktır). Teslimat ve ödeme ile ilgili diğer konular Sözleşme’nin aşağıdaki 6. maddesinde belirtilmiştir.

 

Ürün/Hizmet Adı, Türü, Markası, Rengi, Kodu

Adet

Fiyat

_______________

_______________

 

 

____

____

___________________TL

___________________TL

 

3.2.           Ürün/Ürünlerin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) Nilky’e ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Nilky tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya belirtilen tarihe kadar geçerlidir. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.

3.3.           Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

3.4.           ALICI tarafından verilen bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. ALICI bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder. Aksi durumda Nilky ve/veya SATICI önlem amaçlı siparişi durdurma ve gerekirse iptal etme hakkını saklı tutar.

Kargo Ücreti                                      : [.]      TL

Toplam Kargo ve KDV Dâhil Fiyat    : [.]      TL

Ödeme Yöntemi                                  : [.]

Teslimat Adresi                                  : [.]

Teslim Edilecek Kişi                           : [.]

Fatura Adresi                                     : [.]

Telefon                                               : [.]     

E-posta                                               : [.]

4.    ALICI’NIN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINA GİRMESİNDEN ÖNCE BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin ALICI tarafından İnternet Sitesi’nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden, bir başka deyişle ödeme sayfasına ilerlemeden önce İnternet Sitesi’nin ilgili sayfalarındaki tüm genel-özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini teyiden kabul eder.

        ·        Nilky ve SATICI’nın ünvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

        ·        Ürün/Ürünler’in İnternet Sitesi’nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,

        ·        Nilky tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda Nilky’e verdiği izinler,

        ·        ALICI’nın hakları, Nilky’nin hakları, SATICI’nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,

        ·        Ürün/Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,

       ·        Sözleşme konusu Ürün/Ürünler için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürün/Ürünler’in temel özellik-nitelikleri, vergiler dâhil toplam fiyatı (ALICI’nın SATICI’ya ödeyeceği toplam bedel),

        ·        Ürün/Ürünler’in ALICI’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,

        ·        Ürün/Ürünler’in ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları,

        ·        ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürün/Ürünler ve diğer mal-hizmetler,

        ·        ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği,

      · Cayma hakkı olan Ürünler’de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI’ya karşı sorumlu olacağı, SATICI’nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI’ya yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceği,

       · Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürün/Ürünler’in SATICI’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında                ALICI tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları, kampanyalı satışlarda bedelsiz ürünler, sağlanmış diğer ücretsiz/iskontolu/indirimli imkânlar, hediye çeki vb.leri için ALICI’ya geri             ödemeden yapılabilecek indirim ve mahsuplar ile yetmediği hallerde duruma göre ALICI’dan ek tahsilatlar dâhil),

     ·    ALICI’nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürün/Ürünler için (örneğin toplu alımlar her hâlükârda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere “tüketici haklarını” kullanamayacağı,

       ·     Gizlilik, kişisel veriler ve elektronik iletişimler hakkında işlem-uygulamalar,

      ·        Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nın Nilky ve SATICI’ya şikâyetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği.

 

5.    CAYMA HAKKI VE UYGULAMASI

  

 5.1.           ALICI Ürün/Ürünler’i teslim aldığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir.

 5.2.           ALICI’nın kanunen aşağıdaki mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır:

              ·        ALICI’nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler,                  ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel ürünler dâhil),

              ·        Paketi açılmış ve/veya kullanılmış gıda, içecek, yiyecek, besin vb. ürünler ile çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi tüketiciden kaynaklı olarak geçme ihtimali                   olan mallar;

                          ·        Yine gıda, içecek, yiyecek, besin vb. teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar,

                          ·        Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,

                         ·        Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın                                   değerlendirilmesi hizmeti,

                          ·        ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler,

                          ·        Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI’nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

 5.3.           Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Ürün/Ürünler’in kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybedebilir; SATICI tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapılır.

 5.4.           Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, Ürün/Ürünler’in azami on (10) gün içerisinde, giderleri SATICI’ya ait olmak üzere, SATICI’nın Madde 2.2’de yer alan iade adresine gönderilmesi zorunludur. SATICI yirmi (20) gün içerisinde Ürün/Ürünler’i iade almakla yükümlüdür. Internet Sitesi’nde ürün iadeleri için anlaşmalı kargo firması ve ücretsiz iade imkânı belirtilmiş ise, ALICI Ürün/Ürünler’i işbu kargo firmasına ait bir şubeden gönderecektir. Bu iade işleminde Ürün/Ürünler’in kutusu, ambalajı varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca vergi mevzuatı gereği, ALICI tarafından kanunen İade Faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürün/Ürünler ile birlikte iade edilecek olan fatura ile birlikte Ürün İade Formu da doldurulup imzalanacaktır. Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen sipariş iadeleri, İade Faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir).

 5.5.           Yukarıdaki belirtilen gereklerin ALICI tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde, Ürün/Ürünler’in bedeli ALICI’ya, Ürün/Ürünler’i satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir. İade işleminin tamamlanabilmesi ve bu doğrultuda muhasebe kayıtlarının uygunluğunun sağlanması için e-arşiv fatura kopyasının Ürün/Ürünler ile birlikte SATICI’ya teslim edilmesi gerekmektedir.

 5.6.           ALICI’nın Ürün/Ürünler’e ilişkin cayma süresi sonrasındaki kanuni hakları-sorumlulukları ile Nilky’nin ALICI’dan olan, ödül puanlarına, bedelsiz/indirimli/iskontolu satışlarına ilişkin bulunanları da kapsamak üzere akdi ve kanuni tahsil-mahsup hakları dâhil hak ve yükümlülükleri ayrıca mevcut ve geçerlidir.

 

 6.    GENEL HÜKÜMLER

 

            6.1.         ALICI, Nilky’e ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, Sözleşme’nin 4. maddesi kapsamında Nilky tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

          6.2.           ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

          6.3.           Sözleşme konusu Ürün/Ürünler, yasal otuz (30) günlük süre aşılmamak koşulu ile ALICI’ya veya İnternet Sitesi’nde belirttiği adresteki üçüncü kişi/kuruluşa aşağıda belirtilen esaslarda teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

            6.4.           SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

            6.5.           Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir. SATICI, Nilky tarafından satış anında yürütülen ve İnternet Sitesi’nde şartlarını ilan edilen kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir. Cayma hakkının sipariş konusu ürünlerin tamamı için kullanıldığı haller ile bir kısmı için kullanıldığı durumlarda (varsa ALICI’nın istifade ettiği) ücretsiz kargo (teslim) kampanyası asgari alışveriş tutarının altına düşer ise, kampanya kapsamında tahsil edilmemiş teslim-kargo bedelinin tamamı ALICI’ya iade edilecek tutardan mahsup edilerek tahsil olunur (ALICI’nın teslim-kargo ücreti ödediği hallerde bu ücret iade olunur). Bunun gibi, ALICI’nın herhangi bir Nilky kampanyasının asgari tutarında alışveriş sureti ile indirim veya aynı mahiyette olmak üzere bedelsiz (hediye) ürün aldığı haller ile hediye çeki vb. kazandığı/kullandığı tüm hallerde, cayma hakkının sipariş konusu ürünlerin tamamı veya bir kısmı için kullanılması neticesinde söz konusu asgari bedelin altına inilmiş yahut herhangi bir surette hediye çeki vb. kazanım/kullanımı şartı ortadan kalkmış, böylece genel ifadesi ile kampanyadan yararlanma şartları / kazanım veya kullanım şartları ALICI tarafından bozulmuş-uyulmamış ise, söz konusu indirimin/iskontonun (varsa keza hediye ürün bedelinin) tamamı ALICI’ya iade edilecek tutardan mahsup edilerek, yetmediği hallerde alışverişi sırasında kullandığı ödeme aracından (kredi kartı vb. dâhil) tahsil olunur. ALICI alışverişi sebebi ile (sanal/fiziki) hediye çeki, puanı vb. kazanmış ise bu iptal edilir, (sanal veya fiziki) hediye çeki, puan vb. kullanmış ise bedelinin tamamı yine ALICI’ya iade edilecek tutardan mahsup edilir, yetmediği hallerde yukarıdaki gibi tahsil olunur. Bu hükümler, cayma hakkının kullanıldığı hallerin yanı sıra, ayıplı ürünler hariç ürün iadesinin söz konusu olduğu diğer tüm hallerde de aynen tatbik edilir.

           6.6.  Ürün/Ürünler’in teslimatı anında ALICI’nın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul  edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğundadır. Ürün/Ürünler, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI’nın Ürün/Ürünler’i geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün/Ürünler’in kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

           6.7.           ALICI, Ürün/Ürünler’i teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün/Ürünler’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün/Ürünler’i kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

            6.8.       Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise; durum, tutanağın ALICI’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda SATICI’nın müşteri hizmetleri birimine bildirilmelidir.

          6.9.           ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

            6.10.        Ürün/Ürünler’in teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finansman kurumunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün/Ürünler en geç 3 gün içinde ALICI tarafından SATICI’ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi ALICI’nın bir kusurundan veya ihmalin kaynaklanıyor ise kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI’nın iadeyi kabul etmeksizin ürün bedeli alacağını takip dâhil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükârda saklıdır. Tereddüte mahal vermemek bakımından; ALICI’nın satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dâhil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart vb. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkânlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkânlarıdır. Bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. SATICI’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dâhil) ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. ALICI’nın temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.

          6.11.        Ürün/Ürünler’in normal satış/teslimat koşulları dışında mücbir sebepler (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya mücbir sebep sonuna kadar bekleyebilir.

            6.12.        SATICI mücbir sebep halleri hariç haklı bir nedenle Sözleşme konusu Ürün/Ürünler’i tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde açık bir şekilde ALICI’yı kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir veya ALICI’nın onayı ile siparişi iptal edebilir. ALICI söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.

           6.13.        ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde de, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

         6.14.        SATICI’nın iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları saklıdır. Sözleşme’nin SATICI’nın edimini ifa etmemesinden ötürü ALICI tarafından feshedildiği hallere ilişkin ALICI kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.

            6.15.        ALICI Ürün/Ürünler ve satışla ilgili talep ve şikâyetlerini, Sözleşme’nin giriş kısmındaki iletişim kanallarından u  laşarak, sözlü veya yazılı şekilde Nilky’e ve/veya SATICI’ya bildirebilir.

           6.16.        Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Nilky ve/veya S    ATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar  dâhil) delil oluşturur;          tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır. 

           6.17.        İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Nilky’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Nilky’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

            6.18.        İşbu Sözleşme’de yer alan maddelerden herhangi birinin geçersiz olması halinde, bu durum Sözleşme’nin ve diğer maddelerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

 7.    TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı ve temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir. Her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 8.    KANUNİ YOLLAR VE YETKİLİ YARGI MERCİLERİ

 

      8.1. Bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli ve yetkilidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse SATICI’nın yerleşim yerindeki (ikametgâhındaki) Hakem Heyetleri, İcra Daireleri ve Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.

     8.2. ALICI, işbu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sözleşme ön bilgilendirmelerinde yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürün’lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, Nilky, SATICI ve satışa konu Ürün/Ürünler ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim ve ödül puanları koşulları dâhil işbu Sözleşme Madde 4’te yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İnternet Sitesi’nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün/Ürünler’i sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

 

9.    YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Nilky, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

GIDA İŞLETMECİSİ : NİLKY IÇECEK VE GIDA SAN VE TİC. A.Ş.

SATICI                       : KUMSAATİ TAS. BİL. SİS. SAN. HİZ. LTD. ŞTİ.

ALICI                         :

TARİH                        :                

YUKARI

SEPET 0